Sintetički kaučuk (SBR)

Stiren-butadien; sintetički kaučuk (SBR) je elastomer sličan prirodnom kaučuku, a dobiven je polimerizacijom stirena i butadiena. Na tržištu se javlja pod različitim trgovačkim nazivima kao što su: Buna Huls, Europren, Krylene, Cariflex, ASRC, Solopren, Philpren itd.

Svojstva:

Elasticitet i trajna deformacija pod djelovanjem pritiska su nešto slabiji nego kod prirodnog kaučuka, dok su starenje, toplinska otpornost i otpornost na ulja na bazi alkohola (ATE ulja) nešto bolji. Zadržava dobra mehanička svojstva na niskim i visokim temperaturama. Ima dobru postojanost prema organskim i anorganskim kiselinama i bazama, kao i vodi. Jako bubri u mineralnim uljima i mastima, gorivima, alifatskim, aromatskim i kloriranim ugljikovodicima, te biljnim i životinjskim uljima i mastima.

Primjena:

Uz neka odstupanja (elasticitet i trajna deformacija pod djelovanjem pritiska) primjenjuje se za izradu gumenih proizvoda poput prirodnog kaučuka. Veliku primjenu ima u auto industriji kao i u izradi gumenih đonova.


Temperature primjene:

od -50 do +100 °C

Područje tvrdoća:

od 30 do 90 Sh