Cijevi za peristaltičke pumpe


Izrađene od gumenih smjesa koje odgovaraju mediju koji se prepumpava, Prirodna guma (NR), Nitrile Buna Rubber (NBR), prehrambeni NBR (NBRF),     etilen -propilen -dien elastomer EPDM

Cijevi su višestruko ojačane sa sintetičkim kord platnima koje garantiraju siguran i dugi radni vijek cijevi.


Proizvodni raspon

Unutarnji promjer: 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 mm.

Vanjski promjer: 53, 61, 66, 80, 99, 122, 144 mm.

U slučaju da imate potrebu za cijevima dimenzija koje ovdje nisu navedene, slobodno nas kontaktirajte.